Hex:5 HexNAc:3 dHex:4

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

2022.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Cross-references

GlyTouCan : -

Composition mass

Average mass : 2022.8843 Da

Monoisotopic mass : 2021.7444 Da